Nova Festool kanterica: Conturo KA 65

Predstvljamo vam nova Festool kantericu Conturo KA 65, a za sažeti pregled uporabe i mogučnosti pogledajte našu brošuru Festool Conturo KA 65. Također možete pogledati i filmove na Festool TV-u: