Shopping Cart

U košarici nema proizvoda.

Zbrinjavanje električnog otpada

Obzirom da je EE otpad klasificiran kao opasni otpad, on se iz kućanstava i gospodarstva mora sakupljati i odvoziti odvojeno od ostalog otpada.

Sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom, članak 10. Stavak 5., Alago d.o.o. svojim kupcima osigurava mogućnost besplatnog preuzimanja EE otpada u svom sjedištu.